سینما حقیقت به ایستگاه پایانی رسید

اختتامیه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینما حقیقت» با معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف در تالار وحدت تهران برگزار شد.
حمیدی مقدم دبیر جشنواره سینما حقیقت:
تحول امسال گسترش فضای مخاطب بود که این اتفاق خوشبختانه رخ داد و در حال حاضر به مسیری رسیدیم که میخواهیم فیلم های مستند را به سالن های بزرگتری منتقل کنیم تا بیشتر دیده شوند.منبع