شادی مردم غزه و جنین بعد از اینکه صهیونیست‌ها مجبور به پذیرش آتش بس شدندمنبع