شادی گل های منحصر به فرد توپچی های قرمزپوش


 ماری بعد از چاقو خوردن در یک فروشگاه از مردی ۴۶ ساله مورد عمل جراحی قرار گرفت و خطر مرگ از بیخ گوشش رد شد.

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

شادی گل  های منحصر به فرد توپچی های قرمزپوش

بخوانید:  مجتبی محرمی در بیمارستان بستری شد