شادی یک زن از دزدی در فروشگاه ZARA+ عکس


شادی یک زن از دزدی در فروشگاه ZARA+ عکس

در حاشیه اعتراضات فرانسه تصویر عجیبی از یک دختر در حال خروج از یک فروشگاه پوشاک مشهور، پربازدید شد.

منبع


|