شب یلدا نماد نشاط اجتماعی مردم ایران حول محور خانواده است

منبع
آیا این خبر مفید بود؟


IMG_2073 (Copy)

وی بیان کرد: دوست داریم که  لبخند و رضایت مردم را شاهد باشیم و افزایش نشاط اجتماعی در جامعه نمود داشته باشد.

 


|