شجاعان؛ رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور: توصیه می کنیم نامزدها از پلتفرم های داخلی برای تبلیغات خود استفاده کنند


شجاعان؛ رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور: توصیه می کنیم نامزدها از پلتفرم های داخلی برای تبلیغات خود استفاده کنندمنبع