شدت بارندگی‌ها از امروز کم می‌شود

به غیر از مناطق اعلام شده، در سایر مناطق کشور جوی به نسبت پایدار حاکم خواهد بود.

منبع

انتهای پیام/

شدت بارندگی‌ها از امروز کم می‌شود
بخوانید:  دیگر سکوت نمی‌کنم/ از حق من در بازی‌های کشورهای اسلامی و لیگ جهانی باکو دفاع نشد!