شرکت‌های دانش بنیان می توانند وارد عرصه عمومی اقتصاد کشور شوند

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران:

هدف معاونت علمی در دوره جدید این است که شرکت‌های دانش بنیان بتوانند وارد عرصه عمومی اقتصاد کشور شوند، بحث کنسرسیوم‌سازی شرکت های دانش بنیان برای انجام پروژه های بزرگ، تخصیص احکام مناسب برای بودجه و همینطور کمک کردن به استفاده از نخبگان در دستگاههای اجرایی است.منبع

بخوانید:  موسسه واکسن سازی رازی بدنبال ارتقا فرآورده های بیولوژیک