شعار دادن یک کودک برای فلسطین در تظاهرات تورنتو


شعار دادن یک کودک برای فلسطین در تظاهرات تورنتومنبع

بخوانید:  کاهش هزینه‌های بیماران با نانوداروهای ضد سرطان ایرانی/ دانش بنیان‌ها همودیالیز و بیهوشی ساختند