شماره گذاری و تحویل خودروهای تیبا، تیبا2 و ساینا در حال انجام است


شماره گذاری و تحویل خودروهای تیبا، تیبا2 و ساینا در حال انجام است


مرکز ارتباطات گروه خودروسازی سایپا در اطلاعیه ای ضمن عذرخواهی از تاخیر به وجود آمده در تحویل خودروهای تیبا، تیبا2 و ساینا از ادامه روند تحویل این خودروها خبر داد.منبع