شناخت برترین های مسابقات تکواندوی شهرستان قزوین

رقابت های تکواندوی خردسالان و نونهالان شهرستان قزوین با شناخت برترین ها به پایان رسید.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع تکواندوکاران در بخش های کیوروگی و هانمادانگ با هم رقابت کردند.بخوانید:  درخشش ورزشکاران منطقه 17 در مسابقات قهرمان شهر 2