شناسایی 12 نفر تبعه خارجی شاغل به صورت غیر مجاز در کارگاه های استان

به گفته وی این میزان جریمه در صورت تکرار تخلف، دو برابر خواهد شد و در صورت استنکاف از پرداخت این جریمه، کارفرما مطابق با ماده ۱۸۱ قانون کار به محاکم قضایی معرفی می‌شود.

مهدی اسلام خواه تصریح کرد:  کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را بکارگیرند،مطابق قانون   بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هرکارگر خارجی معادل 5 برابر دستمزد روزانه جریمه خواهند شد که در سال 1401 این مبلغ معادل 6 میلیون و 966 هزار و 250ریال می باشد.

این در حالی است که؛ این اقدام وزارت کار در راستای جلب مشارکت مردمی برای صیانت از نیروی کار ایرانی و برخورد با کارفرمایان متخلفی است که در بکارگیری نیروی کار مورد نیاز از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند.

|


شناسایی 12 نفر تبعه خارجی شاغل به صورت غیر مجاز در کارگاه های استان

منبع

انتهای پیام