شهرستان پردیس میزبان مسابقات بدنسازی ” جام استاد یزدان راد “

وی همچنین اظهارداشت: اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس جهت برپایی هر چه بهتر برپا شدن مسابقات هیات بدنسازی در دی ماه تمام حمایت های لازم را از هیات خواهد داشت.

image_2022_11_3-16_53_5_550_oIz


|

شهرستان پردیس میزبان  مسابقات بدنسازی " جام استاد یزدان راد "

منبع