شهرهای فضایی در کرات دیگر رویایی که به زودی محقق می‌شود؟!

انتهای پیام/


منبع

تیم‌های بررسی سیارات فراخورشیدی ناساکه بر روی ماهواره کار می‌کنند، چند سیاره جذاب را در مناطق قابل سکونت ستارگان مادر یافتند

یکی از سیاره‌ها ۳۰ درصد بزرگتر از زمین است و در کمتر از سه روز به دور ستاره خود می‌چرخد ​​و دیگری ۷۰ درصد بزرگتر از زمین است و ممکن است میزبان اقیانوسی عمیق باشد و این دو سیاره فراخورشیدی سیاره‌هایی با جرم بیشتر از زمین، اما کوچکتر از غول‌های یخی مانند اورانوس و نپتون هستند.|