شهریه مدارس غیردولتی باید بر اساس خدمات ارائه شده تعدیل شود

منبع

بخوانید:  بلژیک مواضع ایران در تحولات بین‌المللی را پذیرفت/ ایران در توسعه روابط دیپلماتیک موفق بوده است