شهید مدافع علم در سر بالایی شیب

محور اصلی قصه یکی از نخبگان علمی به نام دکتر اردوان است که با توجه به نوع تفکرش مبنی بر پذیرش علم و ایده‌هایش در خارج از کشور برای رسیدن به اهداف و آرزوهای دیرینه خود، درست زمانی که همه شرایط برای مهاجرتش فراهم می‌شود، تصمیم می‌گیرد که…

|

منبع

فیلم داستانی «شیب» به کارگردانی حمیدرضا کردسیچانی با موضوع زندگی یک شهید مدافع علم ساخته شد.

او متولد 67 و دارای کارشناسی بازیگری و کارگردانی سینما و کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش است که پیش از این دو فیلم داستانی «ساعت تلخ شنی» و «انفرادی به وسعت یک دنیا» را ساخته است.