شکنجه کودکان فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستیحماس از سازمان ملل خواست اسرائیل را در «فهرست شرم» که به نقض حقوق کودکان در خشونت‌ها و درگیری‌های مسلحانه مربوط می‌شود، قرار دهد.منبع