شگفتانه شیائومی برای روز های سرد زمستان

شیائومی بخاری قرنیزی جدید با استفاده از فناوری گرافنی عرضه کرده است. این شرکت محصول جدید خود را با نام بخاری قرنیزی گرافنی میجیا معرفی کرد.

منبع

شگفتانه شیائومی برای روز های سرد زمستان