شیوه جدید ثبت سفارش کالاهای مشمول ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی اعلام شد

تبصره 1_سقف نیاز 6ماهه با توجه به شرایط بازار جهانی کالا (قیمتها)میزان موجودی،نیاز مصرفی کشور و سیاست های تنظیم بازار ی و…… قابل تغییر و اصلاح است.


به گزارش خبرگزاری برنا، شیوه جدید ثبت سفارش کالاهای مشمول ارز 28.500 هزار تومانی اعلام شد.


شیوه جدید ثبت سفارش کالاهای مشمول ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی اعلام شد

منبع

باتوجه به اعلام ارز ترجیحی 285000ریالی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا و ارسال 416کد تعرفه گمرکی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی با لحاظ دو اصل رشد تولید و کاهش تورم و همچنین نظر به محدودیت در تامین منابع ارز ترجیحی و الزام ارسال نظر دستگاه از سوی وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی موارد ذیل مبنای اقدام خواهند بود:


|