صبرا و شتیلا لکه ننگی بر پیشانی حامیان رژیم صهیونیستی است

منبع

بخوانید:  علائم مهم نشان دهنده مرگ خاموش چیست؟