صحنه ای از حمله پهپاد حزب الله به ساختمانی در شهرک الارمشه در شمال فلسطین اشغالی


صحنه ای از حمله پهپاد حزب الله به ساختمانی در شهرک الارمشه در شمال فلسطین اشغالیمنبع

بخوانید:  هیئت اسکیت استان کرمان در جایگاه دوم کشور