صحنه شگفت انگیز از خورشید گرفتگی

تصویری از خورشید گرفتگی دیروز سوئد در فضای مجازی منتشر شده است که بیشتر شبیه صحنه های جادویی در فیلم های تخیلی است. این پدیده به دلیل موقعیت خاص سوئد در نیمکره شمالی و نزدیکی به قطب شمال است.منبع