صداوسیما و رسانه‌ها در ایجاد آرامش شهروندان خویی نقش مهمی دارند

وی از اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز خواست تا یک معاون مقیم در شهرستان خوی داشته باشد تا کار بازسازی و تعمیر مدارس با جدیت و سرعت پیگیری شود.


|


صداوسیما و رسانه‌ها در ایجاد آرامش شهروندان خویی نقش مهمی دارند

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف