صدای عجیب و غریب مریخ


این ضربه به دلیل نحوه عبور صدا در جو مریخ با یک «بلوپ» عجیب به گوش می‌رسد. زنگ‌های با صدای پایین‌تر با طول موج‌های طولانی‌تر سریع‌تر از محیط‌های گرم عبور می‌کنند.


|