صدور سند اراضی کشاورزی تسهیل شده است

ابراهیمی با اشاره به اینکه طرح یکشنبه‌های روستایی با حضور رئیس و جمعی از کارکنان و خارج از وقت اداری برگزار می‌شود، تصریح کرد: در این سلسله جلسات پس از تبیین برتری اسناد مالکیت حدنگار نسبت به اسناد قولنامه‌ای عادی، به تشریح ارفاقات در نظر گرفته شده جهت صدور اسناد اراضی کشاورزی پرداخته می شود.


صدور سند اراضی کشاورزی تسهیل شده است

مسئول روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سیرجان گفت: تا پیش از این صدور سند برای اراضی کشاورزی منوط به دارا بودن حدنصاب مساحت بود اما به موجب مصوبه قرارگاه ملی صدور اسناد اراضی کشاورزی، برای اراضی زراعی با هر مساحتی سند مالکیت صادر می‌شود.

IMG_20230623_074100_163

به گزارش خبرگزاری برنا؛ در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای قانون جامع حدنگار و صدور سند برای کلیه پهنه‌های سرزمینی و به منظور تبیین مزایای سند مالکیت و ترغیب آحاد جامعه به اخذ سند، اینفوگرافیک فوق توسط روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سیرجان تهیه شده است.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف