صدور سند برای ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های مازاد دولتی


صدور سند برای ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های مازاد دولتیمنبع
بخوانید:  ادامه بلاتکلیفی برای اسدبیگی