صدور پروانه ساخت به محصولات دانش بنیان در کشور

به گزارش خبرگزاری برنا، سعید رضا شاهمرادی مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و داروگفت: محصولات دانش بنیان که برای نخستین بار در کشور ساخته شده اند، مورد ارزیابی قرار گرفته و پروانه ساخت این محصولات صادر شده است.

شاهمرادی در ادامه تصریح کرد: در طول سال نیز به طور مستمر جلسات متعددی با شرکت های دانش بنیان و اساتید دانشگاه که متقاضی راهنمایی و مشاوره در خصوص امور و فرآیندهای مورد نیاز در سازمان هستند، برگزار می شود تا با توجه به ارتباط موضوعی به اداره مربوطه معرفی و راهنمایی های لازم به آنها ارائه شود.

مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و داروگفت: محصولات دانش بنیان که برای نخستین بار در کشور ساخته شده اند، مورد ارزیابی قرار گرفته و پروانه ساخت این محصولات صادر شده است.

وی افزود: پروب های سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی، تجهیزات اندوسکوپی قابل انعطاف شامل گاستروسکوپ، سیستوسکوپ، کلونوسکوپ، برونکوسکوپ که پیشتر از آنها رونمایی شد، از جمله محصولات دانش بنیانی است که برای نخستین بار در کشور ساخته شده اند.

صدور پروانه ساخت به محصولات دانش بنیان در کشور

 انتهای پیام/ منبع