صعود دختر ایرانی به مرحله ۱/۱۶ پایانی قهرمانی آسیا






منبع

فاطمه یاری توانست حریفان قزاق و ازبک را در مسابقات آسیایی شکست دهد.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

صعود دختر ایرانی به مرحله ۱/۱۶ پایانی قهرمانی آسیا

یاری در مرحله ی حذفی با وانی سایالی راجش از هند مصاف خواهد کرد و در صورت پیروزی به جمع ۱۶ بازیکن برتر آسیا راه پیدا خواهد کرد.