صعود کشتی گیران بیلیش به مرحله نهایی لیگ برتر کشتی

منبع

تیم بیلیش تاکستان علیرغم شکست مقابل نماینده مازندران به مرحله نهایی لیگ برتر صعود کرد.

احمد محمدنژاد جوان، کیان محمود جانلو، محمد صادق فیروز پور، علی اکبر فضلی و امیر رضا معصومی از کشتی گیران بودند که امروز موفق شدند رقبای خود در تیم انبوه سازان را شکست دهند.


صعود کشتی گیران بیلیش به مرحله نهایی لیگ برتر کشتی


|