صنعت نفت یک بازیکن جدید جذب کرد

منبع

صنعت نفت یک بازیکن جدید جذب کرد

حسین پورامینی بازیکن فصل پیش مس رفسنجان به تیم فوتبال صنعت نفت آبادان ملحق شد.