ضرر میلیاردی غول فناوری ژاپن

درست است که پرتفوی سافت بانک مستقیماً از جنگ روسیه و اوکراین اثر نمی‌پذیرد اما این شرکت هشدار داد که عدم اطمینان جهانی و همچنین تورم و افزایش هزینه های انرژی احتمالاً به سودآوری آن لطمه می زند. زیان های ارزی نیز به درآمدهای آن وارد شده است.

ضرر میلیاردی غول فناوری ژاپن

منبع

به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری برنا، شرکت فناوری ژاپنی سافت بانک در سه ماهه آوریل تا ژوئن به دلیل کاهش ارزش سرمایه گذاری هایش در بحبوحه نگرانی های جهانی در مورد تورم و نرخ بهره، ضرر 23.4 میلیارد دلاری را ثبت کرد.

شرکت فناوری ژاپنی سافت بانک در سه ماهه آوریل تا ژوئن به دلیل کاهش ارزش سرمایه گذاری هایش در بحبوحه نگرانی های جهانی در مورد تورم و نرخ بهره، ضرر 23.4 میلیارد دلاری را ثبت کرد.