ضرر میلیاردی کشتارگاه گلستان/ قیمت گذاری اجباری صنعتگران را در تاریکی فرو برده است

منبع

بخوانید:  تارتار:تعطیلات ذهن و روح تیم را بهم می ریزد