طرح ایمن سازی بازار سنتی قزوین راه اندازی شد

منبع

بخوانید:  برنامه‌ریزی غلط در اکران فقط منجر به فیلم‌سوزی می‌شود / این وضعیت خسارت جبران‌ناپذیری به سینمای ایران وارد می‌کند