طرح برنامه بوم جمعیت استانی تدوین می شود


آیا این خبر مفید بود؟

انتهای پیام

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع


طرح برنامه بوم جمعیت استانی تدوین می شود