طرح «هنر برای همه» شهید رئیسی بسیار جالب بود

مصطفی پورمحمدی، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سومین مناظره انتخاباتی:

هیچ کشوری بدون سیاست فرهنگی‌ نیست اما دو گانه ای کشورها در سیاست فرهنگی خود دارند که برخی مستقیم و با امر و نهی است اما برخی غیر مستقیم است

شهید رییسی پروژه بزرگ هنر برای همه را دنبال کرد اما توفیق نشد به سرانجام برسد که باید ادامه یابد

تمرکز زدایی در بخش فرهنگ‌وهنر ضروری است

موضوع دیگر بحث ضمانت و تداوم رشد فرهنگی است که باید به آن توجه کرد

بحث فرهنگ امنیتی یا امنیت فرهنگی، من که در این رشته سابقه دارم معتقدم باید امنیت فرهنگی را هدف گیری کنیم.منبع

بخوانید:  دغدغه وزارت و شرکت توسعه ارائه بهترین خدمات به مردم است