طلای آزادکار لرستانی در رقابت های کشتی جوانان قهرمانی جهان

منبع

محمدرضا شاکری کشتی‌گیر لرستانی در رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان درشهر امان اردن به مدال طلا دست یافت.|