طلای ناب به نام گرایی ضرب شد

 

در رقابت های بین المللی کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی- جام اوپن محمدعلی گرایی به مدال طلا دست یافت.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع