طلسم شکنی شیخ دیاباته برابر نفت آبادان!


طلسم شکنی شیخ دیاباته برابر نفت آبادان!

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع