طلسم پرسپولیس برابر دو تیم صنعتی

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

طلسم پرسپولیس برابر دو تیم صنعتی

منبع