طوفان، آثار باستانی عراق و جنوب غربی ایران را تهدید می‌کند!

جعفر الجوثری در این رابطه خاطرنشان می‌کند: متاسفانه در این منطقه حتی امروز، کشاورزان به آبیاری غرقابی متوسل می‌شوند، تکنیکی که به طور گسترده به عنوان یک ضایعه بزرگ در نظر گرفته می‌شود. کمبود آب کشاورزان و دامداران را به تدریج به شهر‌ها سوق می‌دهد، زمین‌ها رها می‌شوند و خاک در برابر باد آسیب پذیرتر می‌شود.


پیش بینی می‌شود در طول دهه آینده شن و ماسه ۸۰ تا ۹۰ درصد از سایت‌های باستان شناسی را پوشش دهد. یکی از مهمترین این محوطه‌ها ام العقریب، شهر مهم سومریان در جنوب بین النهرین است که بیش از چهار هزار سال قدمت داشته و مساحت آن پنج کیلومتر مربع است.

منطقه هلال حاصلخیزی بخشی از جنوب عراق و جنوب غربی ایران محسوب می‌شود که برای نخستین بار کشاورزی و یکجا نشینی در آن شروع شد، اما اکنون نمادی از بحران زیست محیطی است که این سیاره با آن مواجه است. متاسفانه این طوفان‌های شن، افزایش دما و کاهش منابع آب، نه تنها بر سلامت انسان، بلکه بر میراث فرهنگی نیز تأثیر مخربی می‌گذارد.

مارک آلتاویل، استاد باستان شناسی در دانشگاه کالج لندن نیز معتقد است شور شدن محیط در منطقه جنوب عراق به دلیل خشکسالی بسیار مهم است، زیرا هنگامی که آب خیلی سریع تبخیر می‌شود، تنها بقایای نمک باقی می‌ماند که عامل مهمی در تخریب آثار تاریخی است.

این شهر در سال ۲۳۵۰ قبل از میلاد به اوج شکوفایی خود رسید، اما اکنون به طورجدی در خطر بوده و ممکن است برای همیشه ناپدید شود.

بخوانید:  نماز عید فطر همزمان با تهران در همه شهرستان‌های استان اقامه شد

منبع