طوفان گرد و غبار ۳۵۵ نفر را در سیستان راهی بیمارستان کرد

معاون ستاد مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: تمامی نیرو‌های ‌امدادی و خدمات‌رسان در مسیر‌های ارتباطی منطقه سیستان آماده‌باش ‌هستند تا در صورت نیاز اقدام به کمک‌رسانی به شهروندان کنند. ‌

منبع

طوفان گرد و غبار ۳۵۵ نفر را در سیستان راهی بیمارستان کرد

|