طی 21 روز گذشته؛ بیش از یک میلیون و ۵٠٠ هزار نفر از مرزهای خوزستان عبور کردند

او گفت: سهم تردد از پایانه مرزی بین المللی شلمچه شامل خروج ۷۳٠ هزار و ۵۲۸ زایر ایرانی و ۳۱۲ هزار و ۳۲۹ زایر غیرایرانی بود.

او اضافه کرد: سهم تردد مسافران خارجی شامل ورود پنج هزار و ۸۵۳ مسافر و خروج هشت هزار و ۴۹۳ مسافر بود.

جولانژاد بیان کرد: از پایانه مرزی چذابه نیز ۳۱۸ هزار و ۸۵۵ زایر ایرانی از کشور خارج و ۱۲٠ هزار و ۴۸۳ زایر نیز از این مرز وارد شدند.

انتهای پیام/


طی 21 روز گذشته؛ بیش از یک میلیون و ۵٠٠ هزار نفر از مرزهای خوزستان عبور کردند


|