طی 21 روز گذشته؛ بیش از یک میلیون و ۵٠٠ هزار نفر از مرزهای خوزستان عبور کردند

لازم به ذکر است که ورود و خروج زوار در دو پایانه مرزی خوزستان روان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان افزود: از مرز شلمچه همچنین ورود ۷۳٠ هزار و ۳۶ مسافر و ورود ۲۸ هزار و ۵٠٠ مسافر خارجی به ثبت رسید.


|

طی 21 روز گذشته؛ بیش از یک میلیون و ۵٠٠ هزار نفر از مرزهای خوزستان عبور کردند

منبع

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف