ظرفیت بندر خرمشهر به ۱۱ میلیون تن در سال افزایش پیدا کرده است

ادامه دارد..

وی افزود: بندر خرمشهر در حوزه حمل و نقل دریایی در سال ۵۵ نزدیک به ۵ میلیون تن در سال عملکرد این بندر بوده است و پس از جنگ تحمیلی زیر ساخت‌های بندر تقریبا صد در صد از بین رفت و زیر ساخت‌ها نیاز به بازسازی مجدد داشت که در این راستا سازمان بنادر اقداماتی از سال ۷۱ ببعد شروع کرد که با انجام‌ پروژهایی شاهد احیای مجدد بندر خرمشهر بودیم و تا به امروز ظرفیت بندر از پنج میلیون تن در سال به یازده میلیون تن در سال افزایش پیدا کرده است.


مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: با انجام پروژهای‌ توسط سازمان بنادر شاهد احیای مجدد بندر خرمشهر هستیم و تا به امروز ظرفیت بندر از پنج میلیون تن در سال به یازده میلیون تن در سال افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ نوراله اسدی مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر در مورد اهمیت بندر خرمشهر در خصوص کانتینری و ارتباط نزدیک با کشور عراق ؛ اظهار کرد: بندر خرمشهر یکی از بنادر مهم در جنوب غرب کشور است که از دیرباز در تاریخ تجارت و حمل و‌ نقل دریایی نقش پرمعنای ایفا کرده است و همچنان امروزه هم در‌حوزه تخلیه و بارگیری کالاهای کانتینری ،کالاهای غیرکانتینری و کالاهای عمومی در حال فعالیت است.


ظرفیت بندر خرمشهر به ۱۱ میلیون تن در سال افزایش پیدا کرده است

منبع


|