عامل اختلال در امواج رادیویی آفریقا و خاورمیانه کشف شد

احتمالا اپراتورهای آماتور رادیو در آفریقا و خاورمیانه به مدت یک ساعت پس از جدا شدن شعله خورشیدی با اختلال سیگنال روبرو شدند.

طبق اطلاعات وب سایت Spaceweather.com احتمالا اپراتورهای آماتور رادیو در آفریقا و خاورمیانه به مدت یک ساعت پس از جدا شدن شعله خورشیدی با اختلال سیگنال روبرو شدند.


منبع شعله ی خورشیدی که به عنوان M8 در دومین گروه شعله های قدرتمند طبقه بندی می شود، در ساعت ۹:۴۹ دقیقه به وقت گرینویچ از خورشید جدا شد و ارتباطات رادیویی با امواج کوتاه در بخش هایی جهان که به سمت خورشید بود را مختل کرد


عامل اختلال در امواج رادیویی آفریقا و خاورمیانه کشف شد

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف