عبور روسیه از ایران در خرید ملک ترکیه

در شرایطی که ایرانی‌ها در دسامبر ۲۰۲۱ به میزان ۱۴۶۲ واحد در ترکیه خریداری کرده بودند، این عدد از ژانویه ۲۰۲۲ به ۷۶۱ واحد رسیده و ماهانه به صورت متوسط ۷۴۴واحد خریداری شده است. 

منبع

بر اساس اعلام اداره آمار ترکیه ایرانی‌ها در ماه گذشته میلادی ۶۳۳ واحد خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند .