عدالت را هدف گرفتیم و رضایت مردم را در حوزه ارتباطات افزایش دادیم

منبع

بخوانید:  علی محمد اشکبوس دوبلور «فوتبالیست‌ها» درگذشت