عرصه برای تهدید کنندگان کسبه، بازاریان و مردم تنگ‌تر می‌شود؛ تهدید کنندگان شناسایی و مجازات می‌شوند

محسنی اژه‌ای: دشمن در ایجاد اغتشاشات به هدفش نرسیده است

با ایجاد رعب و وحشت، دروغ پردازی و تحریف مسائل می‌خواهند آتش فتنه‌ای که روشن کرده‌اند خاموش نشود

دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تهدیدکنندگان را شناسایی کنندمنبع