عرضه خودروها با قیمتی منطقی در بورس و افزایش تولید خودروسازان باعث کاهش قیمت‌ها خواهد شد


|

عرضه خودروها با قیمتی منطقی در بورس و افزایش تولید خودروسازان باعث کاهش قیمت‌ها خواهد شد

بخوانید:  تیم نزاجا قهرمان هفته دوم لیگ ملی چوگان