عزاداری روز عاشورا در حسینیه سفید اشکذر

عزاداری روز عاشورا در حسینیه سفید اشکذر که یکی از پرشکوه ترین و قدیمی ترین مراسم ها در استان یزد است طبق روال هر ساله در این حسینیه برگزار شد .منبع