عزاداری شب عاشورا در محله رودکی


تاریخ:

منبع


عکاس:


متین قاسمی


|

Matin Ghasemi

عزاداری شب عاشورا در محله رودکی با حضور مردم و دسته های عزاداری برگزار شد.